Samenwerking

Ik werk samen met:

Inspiratie

Inspiratie vind ik onder andere bij:

Opleiding

Diversen

  • Ik ben Register Ritueelbegeleider bij de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders https://www.lbvr.nl/register-ritueelbegeleider/
  • Ik ben ambassadeur voor "Doodgewoon in de klas". Ik ga met kinderen van groep 7 en 8 in gesprek over alles rondom de dood. www.doodgewoonindeklas.nl

Verantwoording