Samenwerking

Ik werk samen met:

Inspiratie

Inspiratie vind ik onder andere bij:

Opleiding

Diversen

  • Ik ben Register Ritueelbegeleider bij de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders https://www.lbvr.nl/register-ritueelbegeleider/
  • Voor Uitvaartkrachten.nl verzorg ik de training Vormgeven van een uitvaart.
  • Ik ben ambassadeur voor "Doodgewoon in de klas". Ik ga met kinderen van groep 7 en 8 in gesprek over alles rondom de dood. www.doodgewoonindeklas.nl
  • Ik ben aangesloten bij Herinneringsspecialisten, de branchevereniging voor professionals die helpen bij het maken van herinnering. https://www.herinneringsspecialisten.nl/

Verantwoording