Herdenken

Soms wordt een nabestaande overvallen door het overlijden van een dierbare. Dan word je letterlijk en figuurlijk overvallen door de dood. Dan word je de dagen daarna geleefd. Alles gaat als in een roes aan je voorbij.

Dan helpt het om iemand te herdenken. Om nog eens stil te staan bij de herinnering aan iemands leven. Om herinneringen op te halen. Om foto’s te bekijken. Samen met anderen die nabestaan. Die de overledene ook missen, of jou willen steunen. Dat kan bijvoorbeeld op de sterfdag of juist de geboortedag van de overledene. Met een wandeling, een groepsactiviteit, een etentje. Ook jaren na het overlijden.

Ik kan je helpen met het vinden van de juiste woorden, met het schrijven van een mooi levensverhaal. Ik kan de verhalen van de anderen optekenen en er een levensboek van maken.

Zo is de overledene toch nog een beetje aanwezig.