Rituelen

Het overlijden van een dierbare is een indrukwekkende overgang van het leven naar de dood. Voor de nabestaanden kan het voelen alsof de bodem onder hun bestaan vandaan zakt. Ze moeten gaan nabestaan, zij moeten verder zonder de overledene.

Dan helpt het, als er ergens in de dagen na het overlijden of op de dag van de uitvaart een ritueel plaats vindt. Een ritueel waar de overledene in herkend wordt en waardoor je nog vaak aan hem of haar zult denken. Een ritueel zorgt voor verbinding tussen de overledene en de nabestaanden.

Het idee voor een ritueel ontstaat soms vanzelf, tijdens het gesprek met de nabestaanden. Soms is het overduidelijk welk ritueel geschikt is, omdat de overledene graag langs het strand liep, met passie in de tuin werkte of de heerlijkste maaltijden bereidde.

Een ritueel kan plaatsvinden bij het sluiten van de kist door middel van een mooi verhaal. Bij de uitvaart door het ontsteken van kaarsen of het plaatsen van bloemen. Bij het verlaten van de ruimte waar de plechtigheid heeft plaats gevonden met het meegeven van een aandenken. Bij het verstrooien van de as door linten te laten wapperen.

Samen met jou geef ik vorm aan het ritueel.